четвртак, 21. мај 2020.

Будва - Сарадници НОП у Паштровићима


Сарадници НОП у Паштровићима

Активном сарадњом и учешћем у јединицама НОВ-е, органима народне власти и другим облицима организовања и дјеловања НОП, допринијели су његовој масовности и непрекидности у току читаве НОБ-е.

Андрић Ников Бошко
Андровић Савова Анђе
Андровић Перова Иваница, рођена Анђус
Андровић Митрова Милица
Анђус Марков Велиша
Анђус Никова Драгица, удата Куљача
Анђус Видова љубица, рођена Миковић
Анђус Ђурова Љубица, рођена Балић
Анђус Андријина Милица, рођ. Медиговић
Анђус Ивова Станица, рођ. Рађеновић
Анђус Митров Стево
Арменко Лазов Стеван
Балић Бошков Лука
Баровић Ников Петар
Бечић Ђуров Јово
Бечић Ников Лука
Бечић Савова Љубица
Бечић Лукин Нико
Бечић Ђуров Стево
Бечић Лукин Шпиро
Бечић Ников Стево
Војнић Марков Бошко
Војнић Стевов Лука
Војнић Стевов Радо
Вуковић Лазов Андрија
Вуковић Ивов Вељко
Вуковић Марков Владо
Вуковић Марков Војислав
Вуковић Радова Даница
Вуковић Милов Ђуро
Вуковић Перов Јово
Вуковић Видов Марко
Вуковић Лазов Перо
Вуковић Лазов Стево
Гојнић Симонов Митар
Грацун Ников Иво
Грацун Савов Илија
Грацун Васова Милица, рођ. Нобиле
Грацун Ивова Милица
Греговић Ивов Андрија
Греговић Андријина Анђе
Греговић Станков Видо
Греговић Ђуров Даро
Греговић Крстов Душан
Греговић Милов Јово
Греговић Никова Љубица
Греговић Ивова Милица
Греговић Ивова Милица, уд. Папан
Греговић Милов Марко
Греговић Стијепов Мило
Греговић Савов Митар
Греговић Ивов Нико
Греговић Илијин Перо
Греговић Милов Перо
Греговић Перов Саво
Греговић Илијина Стане
Греговић Лазов Стево
Греговић Савов Шпиро
Давидовић Блажов Ђуро
Давидовић Симова Милица
Давидовић Перов Томо
Дивановић Крстова Катица
Дивановић Крстов Тодор
Драшковић Лазова Босиљка
Драшковић Лазова Ева
Ђаконовић Андријин Душан
Ђаконовић Милица
Ђаконовић Томо
Ђедовић Марков Јово
Ђуковић Марков Велиша
Ђурашевић Лукин Бошко
Ђурашевић Перов Baco
Ђурашевић Васова Вида, уд.Калађурђевић
Ђурашевић Јовова Даница, уд. Стјепчевић
Ђурашевић Андријина Даринка, рођ. Јовановић
Ђурашевић Илијина Ева, рођ. Кажанегра
Ђурашевић Васова Зорка, уд. Чучук
Ђурашевић Васова Иваница
Ђурашевић Стевова Иваница, рођ. Јовановић
Ђурашевић Васова Јела, уд. Медиговић
Ђурашевић Перов Марко
Ђурашевић Лукина Милица, уд. Митровић
Ђурашевић Марков Перо
Ђурашевић Николин Саво
Ђурашевић Савова Славица, рођ. Анђус
Ђурашевић Николин Спасо
Живковић Лукин Ђуро
Зеновић Крстов Душан
Зеновић Симова Иваница
Зеновић Грујов Илија
Зеновић Савов Крсто
Зеновић Марков Лука
Зеновић Ђуров Саво
Зеновић Крстов Саво
Зеновић Видов Стево
Јовановић Јовова Даница
Јовановић Лукина Иваница, уд. Ђурашевић
Јовановић Матов Јово
Јовановић Илијина Крстина, рођ. Рађеновић
Јовановић Глигорова Марица, уд. Ђурашевић
Јовановић Андријина Милица
Јовановић Матов Павле
Кажанегра Јовов Богдан
Кажанегра Томова Боса, уд. Куљача
Кажанегра Видов Бошко
Кажанегра Јовов Baco
Кажанегра Маркова Вукица
Кажанегра Тодоров Глигор
Кажанегра Тодоров Давид
Кажанегра Глигоров Данило
Кажанегра Глигорова Даринка
Кажанегра Јовов Ђуро
Кажанегра Јокова Иваница
Кажанегра Савова Иваница
Кажанегра Јовов Иво
Кажанегра Блажова Јелена - Беба
Кажанегра Давидов Јово
Кажанегра Ђуров Лука
Кажанегра Блажова Марија, уд. Јовановић
Кажанегра Матова Милица
Кажанегра Симова Олга, рођ. Зеновић
Калађурђевић Николин Даро
Калађурђевић Лазова Ева
Калађурђевић Милов Јово
Калађурђевић Милов Крсто
Калађурђевић Стијепов Крсто
Калађурђевић Лукине Марија, уд. Миковић
Калађурђевић Тодорова Милена, рођ. Куљача
Калађурђевић Ников Милош
Калађурђевић Ников Митар
Калађурђевић Ђуров Никола
Калађурђевић Перов Никола
Калађурђевић Лукин Перо
Калађурђевић Симов Перо
Калађурђевић Симов Стијепо
Калађурђевић Перов Тодор
Калоштровић Ивов Душан
Kaлoштoвић Јовов Симо
Кентера Ристова Анђе, рођ. Анђус
Кентера Томова Анђе
Кентера Лазова Анђелика
Кентера Ников Видо
Кентера Стијепов Јово
Кентера Стијепова Марија
Кентера Стијепова Милица, уд. Склендер
Кентера Јоков Мирко
Кентера Ников Паво
Кентера Стијепов Перо
Кентера Јоков Стијепо
Кентера Јоков Томо
Куљача Андријина Анђуша, уд. Кажанегра
Куљача Марков Данило
Куљача Илијин Димитрије
Куљача Тодорова Иваница, рођ. Кентера
Куљача Лазова Милица, уд. Кажанегра
Куљача Николина Милица
Куљача Савов Перо
Куљача Марков Саво
Куљача Ристова Стане
Куљача Савова Стане, рођ. Грацун
Лауташевић Тодоров Саво
Маркићевић Лукин Видо
Маркићевић Лукин Ђуро
Медиговић Ивов Блажо
Медиговић Јовов Душан
Медиговић Лукина Кате
Медиговић Андријина Љубица, уд. Самарџић
Медиговић Иванов Нико
Медиговић Ников Петар
Медиговић Давидов Саво
Медиговић Ивов Стево
Медин Вуков Вељко
Медин Ивова Даница, уд. Вуковић
Медин Никова Драгица, уд. Суђић
Медин Лукина Зорка, рођ. Миковић
Медин Митрова Милица, рођ. Андровић
Медин Савов Стево
Миковић Илијина Андријана, рођ. Кажанегра
Миковић Ников Алекса
Миковић Видова Анђе, рођ. Павловић
Миковић Митров Божо
Миковић Јоков Видо
Миковић Радова Вукица
Миковић Митров Даро
Миковић Ристова Даница
Миковић Ристова Драгица
Миковић Митрова Јела, уд. Зеновић
Миковић Лукина Кате, рођ. Перазић
Миковић Љубица, рођ. Срзентић
Миковић Ивов Митар
Миковић Крстов Митар
Миковић Крстов Радо
Миковић Митрова Софија, уд. Зеновић
Миковић Видова Стане
Миковић Ников Томо
Миковић Ивов Чедо
Миличковић Јоко
Милутиновић Стевова Анка, уд. Јовановић
Милутиновић Стевова Десе, уд. Ђурашевић
Милутиновић Андријина Јела
Митровић Перова Анђелика, уд. Агбаба
Митровић Видова Анђица
Митровић Јовова Анета, рођ. Рафаиловић
Митровић Ивов Блажо
Митровић Митров Блажо
Митровић Митров Владимир
Митровић Ивов Давид
Митровић Васова Даница
Митровић Лазова Даница
Митровић Андријина Даринка, рођ. Клапавица
Митровић Ристова Деса
Митровић Томова Драгица, уд. Урошевић
Митровић Радов Ђуро
Митровић Крстова Зорка, уд. Кажанегра
Митровић Лазова Зорка
Митровић Тодоров Иво
Митровић Ников Илија
Митровић Радов Илија
Митровић Ђурова Јела
Митровић Ивова Јела, уд. Куљача
Митровић Лукина Јела, рођ. Грацун
Митровић Томова Јела, рођ. Грацун
Митровић Ђуров Јово
Митровић Перов Јово
Митровић Ивов Крсто
Митровић Савов Крсто
Митровић Радова Анђа, рођ. Калађурђевић
Митровић Јовова Љубица
Митровић Перова Љубица
Митровић Симова Љубица, рођ. Миковић
Митровић Ђуров Љубо
Митровић Ђурова Марија, рођ. Калађурђевић
Митровић Урошева Марија
Митровић Ников Марко
Митровић Васова Милица
Митровић Васова Милица, рођ. Клапавица
Митровић Крстова Милица
Митровић Лазова Милица
Митровић Лукина Милица, рођ. Ђурашевић
Митровић Видов Мило Митровић Перов Мило
Митровић Тодоров Перо
Митровић Милов Петар
Митровић Бошков Ристо
Митровић Шпиров Саво
Митровић Крстова Стане, рођ. Митровић
Митровић Васова Станица (Андријана)
Митровић Ђуров Стево
Митровић Перов Тодор
Миџор Блажов Јово
Миџор Митров Јово
Оџић Николина Драгица, уд. Калађурђевић
Павловић Видова Анђе, уд. Миковић
Павловић Крстова Драгица, рођ. Андровић
Павловић Иваница
Павловић Ђуров Лука
Павловић Филипов Марко
Павловић Филипов Стеван
Папан Ивова Милица, рођ. Греговић
Папан Радо
Пејовић Ђурова Марија, рођ. Јовановић
Пејовић Стевов Илија
Команин Перазић
Ников Ђоко
Перазић Ђуров Јово
Перовић Перов Јово
Перовић Перов Крсто
Радача Алексин Марко
Радовић Ђурова Даница
Радовић Андријина Ева
Радовић Стевов Илија
Радовић Матов Љубо
Радовић Ђурова Марија, рођ. Јовановић
Радовић Андријин Мато
Рађеновић Симова Анђе, рођ. Ђурашевић
Рађеновић Перов Блажо
Рађеновић Петрова Даница, рођ. Митровић
Рађеновић Томова Јела, рођ. Ђурашевић
Рађеновић Крстова Катица, уд. Зеновић
Рађеновић Перов Лазо
Рађеновић Милов Марко
Рађеновић Крстов Милан
Рађеновић Крстова Милица, рођ. Рађеновић
Рађеновић Васов Перо
Раичевић Ђуров Иво
Раичевић Ников Илија
Раичевић Никова Јела
Рафаиловић Милов Даро
Рафаиловић Ђуров Крсто
Рафаиловић Илијин Иво
Рафаиловић Симов Миливоје
Рафаиловић Лазова Милица, уд. Бенедети
Рафаиловић Видова Станица
Рафаиловић Лазов Стево
Рафаиловић Милов Филип
Санковић Митрова Јела
Срзентић Крстова Анђелика, рођ. Павловић
Срзентић Илијин Војо
Срзентић Маркова Љубица, рођ. Санковић
Срзентић Илијин Нико
Срзентић Никова Стане, уд. Радовић
Стјепчевић Митар
Стјепчевић Митров Никола
Стјепчевић Митров Петар
Стјепчевић Митров Стево
Тодорица Митрова Љубица
Тодорица Митрова Милица
Томић – Арменко Андријин Милорад
Франичевић Илијин Иво
Франовић Стевова Олга, уд. Маровић
Чучук Ивов Baco
Чучук Видова Милица, рођ. Ђурашевић
Чучук Ивова Олга, уд. Балић
Чучук Крстов Панто
Шољага Ивова Даница
Шољага Милова Даринка, уд. Вуковић
Шољага Милова Драгица, уд. Медин
Шољага Лазов Ђуро
Шољага Лазов Саво

Нема коментара:

Постави коментар