четвртак, 21. мај 2020.

Будва - Ухапшени и интернирани у Албанију


Ухапшени и интернирани у Албанију


Брајићи (интернирано - 57)

Вуловић Андријин Васо
Вуловић Ђуров Јоко
Дапчевић Алексин Анто
Дапчевић Ников Јоко
Дапчевић Стеванов Мило
Дапчевић Ристов Никола
Дапчевић Ников Ристо
Иванчевић Савов Алекса
Иванчевић Ристов Душан
Иванчевић Томов Јован
Иванчевић Ивов Ристо
Иванчевић Савов Ристо
Иванчевић Вукалов Стјепо
Иванчевић Јоков Томо
Јовичић Милов Думо
Јовичић Јоков Иво
Јовичић Перов Нико
Клаћ Ђуров Вукале
Клаћ Крстов Марко
Клаћ Ников Марко
Клаћ Васов Нико
Клаћ Васов Стево
Лучић Лукин Марко умро у логору
Мартиновић Савов Блажо
Мартиновић Вуков Божо
Мартиновић Савов Божо
Мартиновић Милов Baco
Мартиновић Илијин Вуко
Мартиновић Маркова Ивана
Мартиновић Ива Савова Илија
Мартиновић Ива Голубова Јоко
Мартиновић Ђура Јовова Марко
Мартиновић Ђура Јовова Нико
Мартиновић Марков Нико
Мартиновић Јоков Перо
Мартиновић Илије Вукова Ристо
Мартиновић Илије И. Ристо
Мартиновић Марков Ристо
Мартиновић Ђуров Саво
Мартиновић Ивов Саво
Мартиновић Илијин Саво умро у логору
Пљошта Богданов Ђуро умро у логору
Пљошта Богданов Нико
Пљошта Стјепов Нико
Поповић Митров Иво
Поповић Белов Симон
Прентовић Перов Јоко
Прентовић Крстов Марко
Раичковић Јоков Митар
Стојановић Савов Душан
Стојановић Т. (М.) Иво
Стојановић Т. (С.) Иво
Стојановић Андријин Илија
Стојановић Ристов Јоко
Стојановић Митров Лука
Стојановић Ристов Лука
Стојановић Ристов Марко
Стојановић Томов Мило
Стојановић Андријин Нико
Стојановић Митров Нико
Шћепанчевић Ђуров Блажо
Шћепанчевић Ђуров ПетарПобори (ухапшено и интернирано – седам)

Брајић Ивов Стево
Зец Божов Раде
Зец Марков Раде
Ивановић Ивов Крсто
Кузман Лукин Нико
Кузман Ђуров Стево
Прибиловић Савов ИвоПаштровићи (интернирано 58)

Андрић Андријин Петар
Анђус Никова Анђелија
Анђус њена мала кћерка
Анђус Савов Видо
Бечић Пантов Иво
Бечић Ђуров Јово
Бечић Станков Лазо
Бечић Лукин Нико
Бечић Ђуров Стево
Бечић Лукин Шпиро
Вуковић Марков Видо
Вуковић Марков Војислав
Вуковић Радова Даница
Вуковић Видов Марко умро у логору
Вуковић Иванов Марко
Вуковић Андријин Митар
Грацун Ников Иво
Греговић Бошков Васо
Греговић Ђуров Лазо
Греговић Видов Лука
Греговић Васов Марко
Греговић Стијепов Мило
Греговић М. Шпиро
Греговић Савов Шпиро
Ђаконовић Андријин Томо
Зеновић Милова Анђелија
Зеновић Милова Борислава Бора
Зеновић Марков Лука
Зеновић Симов Марко
Јовановић Лукин Васо
Јовановић Матов Јово
Кажанегра Тодоров Давид
Кажанегра Стијепов Симо
Калађурђевић Никова Иваница
Калађурђевић Јовов Спасо
Калађурђевић Симов Стијепо
Куљача Ђурова Јане
Куљача Николина Милица
Куљача Маркова Стане
Миковић Радов Мирко
Миковић Ивов Митар
Миковић Крстов Митар
Миковић Радов Никола
Миковић Ристов Стево
Миковић Лазов Томо
Митровић Јовов Блажо
Митровић Ђуров Видо
Митровић Симова Иваница, рођена Дабковић, супруга учитеља Ива Никова Митровића и мајка петоро њихове погинуле дјеце
Митровић Ђуров Јово
Митровић Радов Мирко
Митровић Бошков Ристо
Митровић Перов Тодор
Перовић Ђуров Никола умро у логору
Радовић Бошков Видо
Рафаиловић Лазов Стево
Санковић Митров Никола
Стјепчевић Митров Петар
Стјепчевић Митров СтевоМаини

Борета Јокова Савета


Будва (интернирано 3)

Куљача Савов Перо
Рађеновић Перов Данило
Ћетковић Јовов Илија

Напомена: Због потешкоћа у прикупљању података, у списку може
бити недостатака
Нема коментара:

Постави коментар