уторак, 19. мај 2020.

Будва - Чланови народноослободичачког одбора


Будва - Чланови народноослободичачког одбора

Зеновић Илијин Алекса, предсједник
Радовић Илијин Ђуро, секретар
Вукчевић Тодор
Вучковић Жарко
Рађеновић Андријина Анђе
Шпадијер Лазова Даница

Бан Душан
Бановић Баћо
Бановић Лукин Раде
Божовић Томов Перо
Вицковић Вуков Крсто
Вукадиновић Петров Марко
Вукчевић Савов Јован
Дабковић Маркова Нада
Делоик Недјељков Нико 

Дрецун Милутин 

Дулетић Маркова Анђе
Дулетић Маркова Јоке
Зеновић Илијин Никола
Ивановић Ивов Марко
Јелушић Матов Красо
Јелушић Матов Перо
Јовановић Симов Божо
Јовановић Симова Даринка
Куљача Савов Перо
Куљача Перова Иваница (осуђена пет година година)
Лакић др Радоје
Лукетић Лукина Зорка
Лукетић Стјепова Лука
Лукетић Петров Милорад
Лукетић Лукин Мирослав
Лукетић Стијепов Петар
Лукетић Лукин Стево
Љубиша Давидов Душан
Љубиша Давидова Мира
Миковић Видов Спасо
Митровић Симова Иваница, рођ.
Дабковић, супруга учитеља Ива Никова Митровића. Од седморо њихове дјеце петоро их је погинуло у HOP-у.
Павићевић Шпиров Крсто
Павићевић Шпиров Раде
Петановић Љубо
Поповић Савов Мирко
Поповић Перо
Радовић Илијина Даница
Рађеновић Перов Данило
Рајковић Ников Раде
(осуђен 20 година робије - умро на робији)

Словинић Ников Анте
Суђић Милов Стево
Ћетковић Јовов Вељко
Ћетковић Јовов Илија
Ћетковић Јовова Марија
Фатић Алекса
Фатић Саво
Франета Ников Мишо
Чучка Ивов Борис
Шпадијер Лазов Душан
Шпадијер Лазов Марко


Избјеглице из Косова и Метохије


Влаховић Станко
Ђаковић Николин Јакша
Ђаковић Николин Саво
Јанкетић Радована Радисав
Крушчић Радисава СтојанНема коментара:

Постави коментар