среда, 27. мај 2020.

Будва - Приморски батаљон „Стеван Штиљановић”


Приморски батаљон „ Стеван Штиљановић”


Штаб батаљона

Кажанегра Илијин Блажо (1907), командант (до 5. 3. 1942.)
Куљача Лукин Бошко (1912), комесар (командант од 5.3. 1942)
Куљача Тодоров Ђуро (1914), комесар (од 5.3. 1942.)
Медиговић Томов Илија (1911), замјеник команданта
Дулетић Крстов Рако (1919), замјеник комесара


Паштровска чета

Зеновић Симов Крсто (1909), командир
Анђус Радов Нико (1912), комесар, народни херој
Ђурашевић Митров Лука (1904), замјеник командира
Срзентић Ников Илија (1908), замјеник комесара

Андрић Андријин Марко (1916)
Андрић Ников Симо (1923)
Андровић Марков Васо (1893)
Андровић Васов Вељко (1924)
Андровић Крстов Илија (1920)
Андровић Савова Кате (1907)
Андровић Васов Марко (1922)
Андровић Митров Петар (1901)
Анђус Перов Андрија (1912)
Анђус Милов Перо (1863)
Анђус Стевов Радо (1922)
Анђус Ивов Стево (1885)
Арменко Илијин Вељко (1925)
Арменко Лазов Душко (1914)
Арменко Лазов Никола (1903)
Балић Крстова Драгица, удата Поповић (1925)
Бечић Пантов Иво (1920)
Боснић Митров Илија (1920)
Војнић Стевов Владо (1923)
Војнић Милов Стево (1894)
Вуковић Лукин Видо (1910)
Вуковић Марков Видо (1922)
Вуковић Ивов Душан (1904)
Вуковић Крстов Радо (1897)
Вуковић Митров Спасо (1924)
Вуковић Лазова Стане, рођена Кентера (1900)
Вукотић Савов Иво (1920)
Вукотић Савов Нико (1914)
Вучићевић Ђуро (1900)
Гојнић Милошев Перо (1914)
Грацун Никова Љубица (1915)
Греговић Васов Илија (1922)
Греговић Савов Илија (1904)
Греговић Лукина Катица, удата Павловић (1920)
Греговић Јовов Крсто (1919)
Греговић Видов Лука (1889)
Греговић Милов Шпиро (1915)
Давидовић Стевов Вељко (1921)
Давидовић Митров Гојко (1919)
Давидовић Милошев Зарија (1905)
Давидовић Савов Мишо (1923)
Давидовић Лазов Саво (1894)
Дивановић Стевова Зорка, удата Драговић (1923)
Дивановић Крстов Лука (1919)
Дивановић Крстова Марија (1921)
Дивановић Илијин Стево (1889)
Драшковић Лазов Јово (1927)
Драшковић Даров Лазо (1903)
Ђeдoвић Перов Нико (1882)
Ђуковић Марков љубо (1922)
Ђурашевић Симов Андрија (1907)
Ђурашевић Јовов Велимир Вело (1924)
Ђурашевић Видова Драгица, рођена Миковић (1990)
Ђурашевић Перов Иво (1912)
Ђурашевић Перова Љубица (1922)
Ђурашевић Ивов Митар (1914)
Ђурашевић Лукин Нико (1919)
Ђурашевић Видов Никола (1920)
Ђурашевић Митров Ристо (1911)
Ђурашевић Стијепов Симо (1874)
Ђурашевић Видов Стево (1921)
Ђурашевић Јовов Стево (1921)
Ђурашевић Васов Урош (1925)
Зеновић Томов Божо (1925)
Зеновић Лукин Бошко (1920)
Зеновић Андријин Марко (1912)
Зеновић Симов Петар (1920)
Зеновић Симов Спасо (1911)
Зеновић Грујов Стево (1912)
Зеновић Јовов Урош (1924)
Зеновић Крстов Урош (1920)
Зеновић Лукин Шпиро (1924)
Иличковић Перов Шпиро (1912)
Јовановић Васов Лука (1924)
Јовановић Васова Љубица Машe (1923)
Јовановић Андријин Нико (1920)
Јовановић Васов Шпиро (1921)
Кажанегра Ристов Данило (1914)
Кажанегра Стијепов Јово (100
Кажанегра Перов Јоко (1906)
Кажанегра Ђуров Лука (1904)
Кажанегра Милова Љубица, рођена Павловић (1907)
Кажанегра Томов Марко (1920)
Кажанегра Шпиров Мато (1902)
Кажанегра Бошков Мирослав (1923)
Кажанегра Глигоров Стево (1926)
Кажанегра Симов Стијепо (1929)
Калађурђевић Костов Андрија (1923)
Калађурђевић Лукина Анђе, рођена Бечић (1913)
Калађурђевић Ивов Бошко (1921)
Калађурђевић Милов Јово (1922)
Калађурђевић Радов Лазо (1904)
Калађурђевић Јовов Марко (1923)
Калађурђевић Костов Панто (1925)
Калађурђевић Јовов Спасо (1919)
Кентера Стијепов Данило Дано (1911)
Ковачевић Ников Станко (1920)
Копитовић Ивов Видо (1924)
Куљача Илијин Видо (1918)
Куљача Марков Видо (1914)
Куљача Крстов Даро (1926)
Куљача Марков Ђуро (1903)
Куљача Николин Ђуро (1915)
Куљача Марков Иво (1923)
Куљача Перов Јоко (1927)
Куљача Ников Крсто (1909)
Куљача Лазов Марко (1912)
Куљача Ристов Митар (1919)
Куљача Ристов Павле Паво (1924)
Куљача Лукин Перо (1914)
Куљача Тодоров Саво (1915)
Куљача Андријин Симо (1922)
Куљача Марков Симо (1927)
Куљача Николин Станко
Куљача Ристов Стево (1921)
Куљача Јоков Стијепо (1925)
Марковић Ристов Блажо
Марковић Ристов Мило
Матијевић Данило (1917)
Медиговић Ников Војислав Војо (1920)
Медиговић Ивова Драгица (1925)
Медиговић Адријин Ђуро (1921)
Медиговић Лазов Јово (1914)
Медиговић Ников Крсто (1906)
Медиговић Андријин Лука (1925)
Медиговић Томова Марија, удата Медин (1918)
Медиговић Ивов Миленко (1927)
Медиговић Милошева Милица, рођена Давидовић (1900)
Медиговић Савов Мило (1912)
Медиговић Лазов Нико (1924)
Медиговић Јовова Роксанда Poce (1923)
Медиговић Шпирова Стане, рођена Срзентић (1907)
Медиговић Ников Стево (1921)
Медин Савов Андрија (1909)
Медин Ников Владо (1916)
Медин Васов Данило (1920)
Медин Илијин Душан (1908)
Медин Ников Ђуро (1912)
Медин Вукова Ева, удата Митровић (1922)
Медин Јовов Саво (1915)
Медин Ивов Стево (1922)
Медин Митров Томо (1921)
Миковић Андријина Даница (1911)
Миковић Андријина Даринка (1914)
Миковић Радова Ксенија Сенка (1916)
Миковић Ђуров Марко (1909)
Миковић Радов Мирко (1910)
Миковић Радов Никола (1923)
Милутиновић Стевов Јово (1927)
Милутиновић Стевова Славка, удата Миковић (1921)
Митровић Милов Андрија (1901)
Митровић Ивов Блажо (1915)
Митровић Симов Божо (1907)
Митровић Ивов Вељко (1919)
Митровић Ђуров Видо (1909)
Митровић Лазарова Вјера (1918)
Митровић Симова Даринка (1924)
Митровић Ђуров Душан (1923)
Митровић Ивов Крсто (1925)
Митровић Јовов Марко (1924)
Митровић Ников Милан (1926)
Митровић Васова Милена (1918)
Митровић Ивова Мира (1926)
Митровић Радов Митар (1914)
Митровић Крстов Панто (1919)
Митровић Лазов Ратко (1918)
Митровић Ивов Станко (1923)
Митровић Лазаров Томо (1915)
Миџор Марков Иво (1925)
Миџор Блажов Саво (1913)
Павловић Милов Душан (1922)
Павловић Крстова Марија, удата Медиговић (1916)
Павловић Видов Митар (1914)
Павловић Стевов Нико (1925)
Папан Радов Бошко (1923)
Перазић Крстов Бошко (1920)
Перазић Крстов Иво (1923)
Перовић Петров Бошко (1919)
Перовић Ђуров Иво (1919)
Поповић Станков Блажо (1906)
Радовић Митров Нико (1924)
Радовић Крстова Стане (1893)
Радуловић Илијин Блажо (1922)
Раичевић Ников Душан (1913)
Раичевић Ђуров Мило (1916)
Рафаиловић Видов Јово (1919)
Савовић Јованов Никола (1914)
Санковић Митров Андрија (1921)
Санковић Марков Иво (1922)
Санковић Марков Мило (1912)
Санковић Митров Ристо (1927)
Санковић Митров Стево (1920)
Склендер Лукин Илија (1921)
Срзентић Ников Бошко (1920)
Срзентић Илијин Васо (1895)
Срзентић Ников Ђуро (1904)
Срзентић Васова Марија (1920)
Срзентић Јаковов Петар (1912)
Суђић Крстов Симо (1898)
Тодорица Митров Стево (1919)
Улићевић Ђурова Босиљка (1919)
Улићевић Ђуров Бранко (1922)
Улићевић Ђуров Никола (1914)
Улићевић Ђуров Ристо (1907)
Улићевић Ђуров Урош (1922)
Франовић Стевова Ева (1924)
Франовић Стевов Саво (1922)
Чучук Симов Јово (1921)
Чучук Лукин Нико (1901)
Чучук Митров Стево (1919)
Чучук Митров Шпиро (1916)
Шољага Лукин Блажо (1897)
Шољага Милов Туро (1920)
Шољага Шпиров Илија (1910)
Шољага Митрова Марија, рођена Тодорица (1912)
Шољага Ивов Мишо (1921)
Шољага Лазов Стево (1906)


Поборско - брајићка чета

Ђаконовић Ников Ђуро (1896), командир
Лучић Милов Владо (1916), комесар
Прибиловић Јоков Илија (1909), замјеник командира
Зец Митров Душан (1921), замјеник комесара

Брајић Ивов Андрија (1901)
Ђаконовић Ников Јово (1893)
Ђаконовић Филипов Перо (1914)
Ђаконовић Филипов Стево (1910)
Зец Јовов Блажо (1921)
Зец Јовов Ђуро (1923)
Зец поп Марков Ђуро (1896)
Зец Петров Иво (1911)
Зец Митров Крсто (1915)
Зец Божов Марко (1909)
Зец Костов Митар (1911)
Зец Савов Митар (1892)
Зец Марков Нико (1922)
Зец Миланов Никола (1925)
Зец Миланов Петар Мишо (1923)
Зец Митров Саво (1925)
Зец Ников Стево (1902)
Ивановић Ников Иво (1892)
Ивановић Ђуров Јово (1921)
Иванчевић Савов Ђуро (1915)
Иванчевић Вукалов Митар (1916)
Каписода Ивов Видо (1909)
Каписода Митров Крсто (1882)
Каписода Костов Митар (1920)
Клаћ Марков Андрија (1914)
Кнежевић Марков Андрија (1905)
Кнежевић Марков Блажо (1916)
Кнежевић Марков Видо (1903)
Кнежевић Крстов Ђуро (1921)
Кнежевић Илијин Иво (1909)
Кнежевић Марков Јоко (1889)
Кнежевић Илијин Крсто (1888)
Кнежевић Марков Крсто (1910)
Кнежевић Јоков Митар (1920)
Кузман Ђуров Перо (1924)
Марковић Јошов Перо (1898)
Мартиновић Андријин Душан (1919)
Мартиновић Вуков Иво
Прибиловић Ивов Перо (1923)
Ћетковић Ников Неђељко (1902)


Маинска чета

Борета Лазов Јоко (1886), командир
Станишић Илијин Перо Пећанац (1916), комесар
Марковић Филипов Вуко (1909), замјеник командира
Лијешевић Станков Пеко (1921), замјеник комесара

Бјелица Јовов Божо (1919)
Божовић Јоков Митар (1895)
Борета Крстов Љубо (1922)
Дулетић Крстов Душан (1923)
Дулетић Ников (Ђ) Ђуро (1906)
Дулетић Марков Илија (1911)
Дулетић Видов Јово (1921)
Дулетић Драгов Митар (1919)
Дулетић Марков Перо (1914)
Краповић Ников Васо (1911)
Марковић Перов Ђуро (1910)
Марковић Радов Иво (1915)
Марковић Ђуров (И) Илија (1923)
Марковић Симов Јово (1920)
Марковић Ђуров Јоко (1911)
Марковић Ђуров Марко (1924)
Марковић Јовов (Ђ) Марко (1916)
Марковић Филипов Марко (1915)
Марковић Крстов Митар (1915)
Марковић Перов Митар (1912)
Радоњић Ђуров Вуко (1923)
Радоњић Андријин Душан (1921)
Радуловић Илијин Машо (1922)
Радуловић Ников Раде (1910)
Радуловић Ивов Станко (1923)
Станишић Јовов Блажо (1920)
Станишић Илијин Боро (1906)
Станишић Ивов Васо (1921)
Станишић Јовов Душан (1924)
Станишић Ђуров Илија (1902)
Станишић Илијин Јово (1914)
Станишић Ников Јово (1923)
Станишић Јовов Крсто (1922)
Станишић Ников Крсто (1917)
Станишић Радов Марко (1922)
Станишић Крстов Нико (1924)
Станишић Филипов Нико (1916)
Станишић Ђуров Перо (1920)
Станишић Илијин Перо (1912)
Станишић Перов Ристо (1912)
Станишић Вукалов Саво (1912)
Станишић Филипов Стево (1921)


Грбаљска чета

Вуксановић Божов Вуко (1912), командир
Стругар Стевов Бошко (1907), комесар
Добриша Вуков Крсто (1908), замјеник командира
Милојко Марков Мило (1912), замјеник комесара

Батута Марков Вуко (1911)
Батута Војинов Торђије (1921)
Батута Марков Крсто (1914)
Батута Марков Нико (1921)
Батута Марков Перо
Батута Војинов Петар (1919)
Баук Стевов Пеко (1910)
Беговић Ивов Бошко (1920)
Беговић Ивов Вуко (1924)
Беговић Ивов Марко (1922)
Бећир Спасојев Вуко (1914)
Бећир Лазов Јово (1912)
Бећир Спасојева Јоке, удата Радоњић (1924)
Бећир Перов Љубо (1926)
Бећир Лазов Марко (1914)
Бећир Радов Марко (1922)
Бећир Перова Милица (1923)
Бећир Спасојев Саво (1922)
Бећир Ивов Стево (1920)
Богетић Ников Илија (1910)
Богетић Крстов Јово (1922)
Богетић Радов Нико (1920)
Бојковић Стевов Владо (1891)
Бојковић Јовов Иво (1913)
Бојковић Стевов Саво (1898)
Бошковић Ников Митар (1923)
Бућин Марков Душан (1920)
Бућин Марков Јово (1926)
Бућин Марков Мило (1923)
Бућин Перов Филип (1897)
Вујадиновић Ђуров Блажо (1923)
Вујадиновић Петров Илија (1885)
Вујадиновић Илијин Јован (1921)
Вујадиновић Ђуров Митар (1912)
Вујадиновић Илијин Павле (1925)
Вујадиновић Ђуров Стево (1913)
Вуковић Божов Душан (1913)
Вуксановић Божов Митар (1914)
Вукшић Стојов Душан (1921)
Вукшић Милошев Радомир (1922)
Вуловић Ђуров Иво (1910)
Вучетић Петров Васо (1914)
Гобовић Стевов Блажо (1921)
Гобовић Стевов Ђуро (1923)
Гобовић Ђуров Станко (1913)
Дајичић Лукин Ђуро (1895)
Дајичић Ђуров Марко (1922)
Добриша Мињин Владо (1925)
Добриша Александрова Вукосава (1921)
Добриша Марков Гојко (1926)
Добриша Александрова Даница, удата Ступар (1925)
Добриша Александров Душан (1923)
Добриша Марков Нико (1923)
Дулетић Ивов Илија (1915)
Дулетић Ников Мило (1911)
Дулетић Јовов Нико (1920)
Ђаконовић Јовов Стево Чича (1913)
Ђукић Перов Илија (1914)
Ерцеговић Божов Нико (1915)
Ерцеговић Божов Спасоје (1920)
Јанковић Николин Зарија (1914)
Калуђеровић Јовов Вуко (1912)
Калуђеровић Јовов Марко (1905)
Клопан Ивов Блажо (1908)
Клопан Блажов Божо (1925)
Ковачевић Мићов Стево (1904)
Краљ Перов Божо (1921)
Краљ Перов Гојко (1921)
Краљ Станков Љубо (1921)
Куњерица Ђуров Вуко (1907)
Лазовић Петров Драго (1924)
Лазовић Петров Јово (1920)
Лазовић Бошков Петар Перо (1896)
Лучић Ђуров Божо (1911)
Лучић Ђуров Васо (1913)
Лучић Савов Митар (1907)
Љубановић Јовов Вуко (1900)
Љубановић Ђуров Илија (1916)
Љубановић Ђуров Јово (1914)
Мазарак Милов Божо (1922)
Мазарак Марков Јово (1904)
Марић Томов Иво (1910)
Марић Ников Љубо (1905)
Марић Перов Никола (1924)
Марић Ников Стево (1907)
Маровић Ников Божо (1920)
Мартиновић Станков Илија (1914)
Мензалин Савов Васо (1922)
Мензалин Ивов Дамјан (1922)
Мензалин Савов Милан (1923)
Миховић Марков Божо (1915)
Миховић Марков Илија (1913)
Миховић Видов Крсто (1901)
Петовић Савов Крсто (1919)
Петовић Марков Лазар (1921)
Петровић Томов Илија (1921)
Пима Васов Блажо (1919)
Пима Ников Душан (1920)
Поповић Станков Владимир (1896)
Поповић Крстов Ђуро (1920)
Поповић Владимиров Јован (1923)
Поповић Филипов Јован Јово (1924)
Поповић Илијин Марко (1923)
Поповић Владимиров Станко (1921)
Радановић Миливојев Бранко (1914)
Радановић Ников Илија (1912)
Радановић Лазов Мило (1921)
Радоњић Марков Саво (1914)
Рађеновић Ников Јован (1918)
Страхиња Антов Ђуро (1922)
Страхиња Јовов Илија (1909)
Страхиња Јовов Саво (1919)
Томичић Савов Видо (1924)
Томичић Ников Ђуро (1910)
Томичић Ников Саво (1914)
Тучевић Станков Марко (1921)
Ћетковић Ников Андрија (1905)
Ћетковић Крстов Ђуро (1911)
Ћетковић Војинов Иво (1907)
Ћетковић Марков Крсто (1923)
Ћетковић Малишин Марко (1903)
Ћетковић Радов Нико (1911)
Ћетковић Божов Саво (1914)
Ћетковић Ников Саво (1914)


Которско - приморска чета

Шуран Стипов Антон (1919), командир
Бргуљан Матов Машо (1911), комесар, народни херој
Радуловић Васов Рако (1918), замјеник комесара

Абрамовић Ников Ђорђе (1924)
Бискуповић Перов Шиме
Божиновић Марков Ивица (1913)
Божиновић Марков Михо (1925)
Божиновић Ивов Тонко
Брајак Ђуров Трипо (1925)
Видовић Илијин Миленко (1923)
Врбица Васова Јелена (1915)
Вукасовић Ђорђе Баро (1920)
Вукашиновић Шпиров Анто (1912)
Вукашиновић Шпиров Трипо (1915)
Вучетић Марков Јово (1919)
Вучетић Марков Мирко (1921)
Грандис Петров Срећко (1912)
Гргуревић Перов Крсто (1912)
Даниловић Јовов Милан (1920)
Дубрета Ников Винко (1924)
Ђуричковић Душанов Блажо (1924)
Ђуричковић Душанов Видоје (1922)
Ђуричковић Душан
Живковић Ђуров Душан (1924)
Живковић Ђурова Јованка (1922)
Јановић Трипов Илија
Јановић Божов Лука (1919)
Јовановић Иванов Владимир (1921)
Јовановић Шпиров Joзo (1918)
Јовановић Јоков Симо (1908)
Кателан Матов Јаков (1922)
Луковић Јозов Антун (1913)
Луковић Јозов Франо (1915)
Лукшић Трипов Марко (1890)
Мајнарић Павов Звонимир (1922)
Маринић Нико (1920)
Марковић Јосипов Анто (1925)
Марковић Филипов Ђуро
Марковић Антонов Јосип (1920)
Маровић Ђуров Иво
Маровић Марков Иво
Масловар Ивов Лука (1920)
Масловар Ивов Марко (1921)
Масловар Ивов Трипо (1924)
Матијевић Филипов Анто
Матијевић Филипов Крсто (1923)
Матијевић Перов Љубо (1919)
Матијевић Трипов Мато (1922)
Мошков Видов Стојо (1923)
Николић Ивов Мато (1892)
Николић Рикардо
Пеан Ивов Мато (1917)
Петковић Антов Божо (1915)
Петковић Стојов Грација (1919)
Петковић Антов Joзo (1924)
Петковић Антов Нико (1919)
Петровић Петров Ђорђе (1923)
Петровић Ивов Мато (1912)
Петровић Ђуров Роко (1921)
Петровић Крстов Тони (1914)
Петровић Ников Трипо Басо (1910)
Почанић Крстов Анто (1915)
Почанић Божов Илија (1912)
Почанић Перов Илија (1921)
Премужић Антов Тонко
Радуловић Миланов Богдан (1906)
Радуловић Васова Десанка (1923)
Радуловић Васова Ђурђа Ђуке (1898)
Радуловић Васов Ђуро (1916)
Радуловић Маше
Радуловић Јованов Трипо (1926)
Рајхел Бепов Васо (1921)
Ризонико Никова Марија, удата Гргуревић (1993)
Ризонико Ников Марко (1918)
Ризонико Јозов Славко (1919)
Ризонико Мијова Стане (1904)
Смиљанић Јовов Блажо (1908)
Станић Божидар (1919)
Старовић Саво
Усановић Јосипов Анто (1918)
Фажо Крстов Крсто Кико (1920)
Циркелбах Алојз
Челановић Марков Крсто (1922)
Челановић Вуков Саво (1911)
Челановић Ристов Стево (1922)
Шеваљевић Лазов Душан (1920)
Шипиони Аденов Иво (1918)
Шуран Стипов Јосип (1923)
Нема коментара:

Постави коментар