понедељак, 16. април 2012.

Будва 1941-1945 - Пали за слободу1. Алексић Милов Душан 1914. Подострог - 1945. Косово

2. Андрић Ников Бошко 1926. Буљарица - 1944. Буљарица


3. Андрић Митров Душан 1922. Буљарица - 1945. Батина Скела


4. Андровић Марков Васо 1893. Калудерац - 1944. Бар 


5. Андровић Васов Вељко 1924. Калудерац1 - 944. Бар


6. Андровић Перов Ђуро 1907. Калудерац - 1941. Пљевља


7. Анђус Филипов Јован 1901. Ћенаши - 1943. Ђенаши


8. Анђус Радов Никола-Нико 1912. Тудоровићи - 1944. Мрчевац


9. Анђус Милов Перо 1863. Тудоровићи - - 1942. Добруша


10. Арменко Андријин Милорад 1927. Сутоморе - 1944. Будва


11. Баровић Петров Радомир 1928. Буљарица - 1941. Куфин


12. Бенедети-Р. Милица 1901. Рафаиловићи - 1944. Котор


13. Божовић Васов Илија 1909. Подострог - 1945. Будва


14. Вицковић Вуков Крсто 1918. Будва - 1945. Њемачка


15. Вујошевић Радов Јово 1936. Буљарица - 1943. Буљарица


16. Вујошевић Радов Мило 1926. Буљарица - 1944. Буљарица


17. Вуковић Марков Војислав 1923. Режевићи - 1942. Албанија


18. Вуковић Видов Марко 1892. Режевићи - 1942. Режевићи


19. Вуковић Андријин Митар 1894. Чамин До - 1944 Буљарица


20. Вуковић Видов Нико 1909. Режевићи - 1941. Пљевља


21. Вуковић Крстов Саво 1892. Петровац - 1941. Цетиње


22. Вуковић Митров Спасо 1924. Режевићи - 1944. Бијело Поље


23. Вукотић Илијин Душан 1911. Бор - 1941. Бањица


24. Вукотић Митров Марко 1909. Мажићи - 1941. Призрен


25. Вукчевић Савов Јован-Јоле 1926. Будва - 1944. Црни Врх


26. Вукчевић Савов Крсто-Кико 1929. Будва - 1943. Будва


27. Гојнић Милошев Саво 1907. Буљарица  - 1941. Созина


28. Гојнић Милошев Стево 1918. Буљарица - 1946. Сл. Пожега


29. Греговић Ивов Андрија 1904. Грабовица - 1944. Буљарица


30. Греговић Илијин Вуко 1935. Грабовица - 1945. Крушевица


31. Греговић Милов Илија 1912. Новосеље - 1941. Пљевља


32. Греговић Милов Јово 1922. Грабовица - 1944. Калудерац


33. Греговић Станков Нико 1899. Новосеље - 1945. Јасеновац


34. Греговић Милошев Шпиро 1915. Новосеље - 1944. Грабовица


35. Давидовић Савов Миливоје 1924. Буљарица - 1944. Мирац


36. Дапчевић Милов Иво 1921. Брајићи - 1944. Банат


37. Делоик Франов Неђељко 1868. Будва - 1944. Будва


38. Добрљанин Марков Раде 1902. Свињишта - 1944. Пипери


39. Дулетић Марков Илија 1911. Дулетићи - 1944. Бајина Башта


40. Дулетић Видов Иво-Јово 1921. Дулетићи - 1944. Андријевица


41. Дулетић Ј. Михаило-Мило 1927. Дулетићи - 1945. Подгорица


42. Ђаконовић Ивов Петар 1878. Гор. Побори - 1942. Горњи Побори


43. Ђедовић Ников Марко 1921. Дробнићи - 1941. Куфин


44. Ђуковић Марков Љубо 1922. Илијино Брдо - 1942. Петровац


45. Ђурашевић Јовов Велимир 1924. Тудоровићи - 1944. Бијело Поље


46. Ђурашевић Митров Перо 1886. Тудоровићи - 1943. Исток-Косово


47. Зеновић Милова Борислава 1924. Будва - 1944. Мрчевац


48. Зеновић Лукин Бошко 1920. Крстац - 1944. Леперићи


49. Зеновић Савов Крсто 1894. Крстац - 1944. Буљарица


50. Зеновић Ђуров Милан 1912. Крстац - 1942. Фоча


51. Зеновић-Калоштро Стане 1894. Режевићи - 1941. Свети Стефан


52. Зец Митров Душан 1921. Доњи Побори - 1943. Подгорица


53. Зец Марков Иво 1936. Гор. Побори - 1942. Горњи Побори


54. Зец Митров Јован-Поп Јоле 1912. Доњи Побори - 1941. Пакрац


55. Зец Савов Митар 1892. Доњи Побори - 1943. Подгорица


56. Зец Марков Нико 1922. Гор. Побори - 1942. Паштровница


57. Зец Јоков Петар 1921. Алексинац - 1941. Сићевац


58. Зец Миланов Петар-Мишо 1923. Доњи Побори - 1942. Паштровница


59. Ивановић Илијин Видо 1914. Ивановићи - 1941. Ивановићи


60. Ивановић Ников Драгутин 1913. Ивановићи - 1941. Краљево


61. Ивановић Ђуров Јово 1921. Доњи Побори - 1942. Паштровница


62. Иванчевић Васов Богдан 1908. Брајићи - 1941. Брајићи


63. Иванчевић Ристов Душан 1925. Брајићи - 1943. Цетиње


64. Иванчевић Савов Ђуро 1915. Брајићи - 1943. Цетиње


65. Иванчевић Вукалов Митар 1916. Брајићи - 1942. Паштровница


66. Иванчевић Савов Ристо 1920. Брајићи - 1944. Прибој на Лиму


67. Јовановић Андријин Јован 1915. Тудоровићи - 1941. Пљевља


68. Јовановић Васова Љубица 1923. Тудоровићи - 1941. Книн


69. Јовановић Васов Шпиро 1921. Тудоровићи - 1942. Босна


70. Јовичић Думова Љубица 1933. Брајићи - 1941. Брајићи


71. Кажанегра П. Александар 1922. Дапковићи - 1944. Фрушка Гора


72. Кажанегра Томов Марко 1920. Дапковићи - 1942. Свети Стефан


73. Кажанегра Ивов Милан 1916. САД - 1943. Бањица


74. Кажанегра Лазов Нико 1887. Пржно - 1942. Цетиње


75. Кажанегра Стијепов Симо 1901. Дапковићи - 1942. Подгорица


76. Калађурђевић Јовов Мило 1897. Подбабац - 1943. Свети Стефан


77. Калађурђевић Јовов Спасо 1919. Подбабац - 1942. Колашин


78. Калађурђевић С. Филип 1933. Чучуци - 1942. Чучуци


79. Калађурђевић Костов Блажо 1927. Чучуци - 1946. Чучуци


80. Каписода Ивов Видо 1909. Доњи Побори - 1942. Паштровница


81. Каписода Костов Митар 1920. Доњи Побори - 1943.  Зеленика


82. Кентера Мирков Јован-Јово 1924. Свети Стефан - 1945. Срем


83. Кентера Стијепов Петар 1929. Тудоровићи - 1942. Свети Стефан


84. Клаћ Марков Андрија 1914. Брајићи - 1943. Матешево


85. Клаћ Павлов Владимир 1897. Брајићи - 1943. Зрењанин


86. Клаћ Ников Илија 1899. Брајићи - 1943. Банат


87. Клаћ Илијина Милица 1922. Брајићи - 1945. Банат


88. Клаћ Мигров Петар 1898. Брајићи - 1943. Банат


89. Клаћ Ђуров Томо 1912. Брајићи - 1941. Брајићи


90. Кнежевић Марков Андрија 1905. Гор. Побори - 1942. Горњи Побори


91. Кнежевић Марков Видо 1903. Гор. Побори - 1942. Паштровница


92. Кнежевић Крстов Ђуро 1921. Гор. Побори - 1943. Цетиње


93. Кнежевић Илијин Иво 1909. Гор. Побори - 1944. Горњи Побори


94. Кнежевић Ристов Љубо 1927. Подострог - 1944. Подгорица


95. Кнежевић Јоков Митар 1920. Гор. Побори - 1943. Бродарево


96. Кнежевић Ђуров Нико 1936. Подострог - 1944. Подострог


97. Краповић Ђуров Нико 1916. Мажићи - 1941. Пљевља


98. Куљача Тодоров Георгије 1914. Куљачи - 1942. Грахово


99. Куљача Крстов Драго 1927. Куљачи - 1943. Ман. Морача


100. Куљача Милов Јован-Јово 1921. Куљачи - 1945. Словенија


101. Куљача Ристов Митар 1919. Куљачи - 1943. Пива


102. Куљача Николин Станко 1920. Куљачи - 1942. Колашин


103. Лауташевић Тодоров Саво 1896. Панчево - 1944. Бар


104. Лијешевић Ивов Илија 1907. Подострог - 1944. Италија


105. Лучић Богданов Љубомир 1925. Тиват - 1945. Белишће


106. Лучић Лукин Марко 1878. Брајићи - 1941. Албанија


107. Љубиша Лазов Андрија 1902. Свети Стефан - 1941. Свети Стефан


108. Љубиша Михаилов Петар 1867. Будва - 1941. Будва


109. Марковић Филипов Вуко 1909. Марковићи - 1943. Љеш. Нахија


110. Марковић Марков Ђуро 1898. Марковићи - 1944. Марковићи


111. Марковић Ђуров Илија 1923. Марковићи - 1945. Ћаковица


112. Марковић Ђуров Марко 1924. Марковићи - 1944. Косово


113. Марковић Илијин Милан 1890. Марковићи - 1941. Будва


114. Марковић Крстов Митар 1915. Марковићи - 1944. Ваљево


115. Мартиновић Лукин Гојко 1925. Будва - 1942. Норвешка


116. Мартиновић Л. Димитрије 1926. Будва - 1944. Барања


117. Мартиновић А. Душан 1919. Брајићи - 1944. Срем


118. Мартиновић-Вуловић Маре 1878. Брајићи - 1941. Брајићи


119. Мартиновић Стијепов Марко 1909. Брајићи - 1944. Њемачка


120. Мартиновић Крстов Мило 1920. Брајићи - 1944. Банат


121. Мартиновић Илијин Митар 1876. Брајићи - 1941. Брајићи


122. Мартиновић Ивов Нико 1927. Банат - 1944. Зрењанин


123. Мартиновић Савов Нико 1912. Брајићи - 1941. Београд


124. Мартиновић Илијин Саво 1910. Брајићи - 1942. Албанија


125. Мартиновић Лукин Томо 1921. Брајићи - 1945. Славонија


126. Матијевић Данило 1917. Скадар - 1943. Скадар


127. Медиговић Лукин Илија 1908. Петровац - 1941. Петровац


128. Медиговић Јовов Крсто 1914. Жуковица - 1942. Мојковац


129. Медиговић Томов Марко 1914. Жуковица 1- 1941. Пљевља


130. Медиговић Ивов Миленко 1927. Буљарица - 1944. Вирпазар


131. Медиговић Ников Миленко 1912. Петровац - 1941. Пљевља


132. Медиговић Милица 1900. Буљарица - 1943. Буљарица


133. Медиговић Јовова Роксанда 1923. Жуковица - 1944. Никшић


134. Медиговић-Срзентић Стане 1907. Брда - 1943. Брда


135. Медиговић Ников Стево 1921. Жуковица - 1942. Бар


136. Медиговић Ивов Томо 1892. Жуковица


137. Медиговић Савов Шпиро 1903. Жуковица - 1941. Пљевља


138. Медин Јовов Андрија 1855. Петровац - 1941. Петровац


139. Медин Ников Ђуро 1912. Петровац - 1943. Сутјеска


140. Медин Савов Нико 1912. Петровац - 1941. Петровац


141. Медин Митров Стево 1910. Петровац - 1941. Лучице


142. Миковић Јовов Бошко 1915. Челобрдо - 1941. Свети Стефан


143. Миковић Андријина Даница 1911. Челобрдо - 1942. Трешњево


144. Миковић Андријина Даринка 1914. Челобрдо - 1943. Миљевина


145. Миковић Видов Иво 1908. Челобрдо - 1941. Пљевља


146. Миковић Радова Ксенија 1916. Челобрдо - 1942. Купрес


147. Миковић Лукин Марко 1920. Челобрдо - 1941. Пљевља


148. Миковић Радов Никола 1923. Челобрдо - 1943. Дрвар


149. Миковић Јовов Ристо 1915. Челобрдо - 1941. Риј. Црнојевића


150. Миковић Видов Спасо 1922. Челобрдо - 1944. Ријека


151. Миковић Ристов Стево 1913. Челобрдо - 1942. Подгорица


152. Миковић Видова Драгица 1920. Челобрдо - 1943. Колашин


153. Митровић М. Александар 1920. Подличак - 1944. Италија


154. Митровић Милов Андрија 1901. Подличак - 1943. Паштров. Гора 


155. Митровић Јовов Блажо 1922. Подличак - 1942. Подгорица


156. Митровић Ников Бранко 1933. Подличак - 1943. Челобрдо


157. Митровић Томов Васо 1919. Пржно - 1941. Котор


158. Митровић Ивов Велимир 1919. Св. Стефан - 1943. Мајевица


159. Митровић Илијин Видо 1893. Подличак - 1941. Лозница


160. Митровић Ивова Вукица 1912. Св Стефан - 1941. Бањица


161. Митровић Илијин Давид 1882. Пржно - 1941. Пржно


162. Митровић Симова Даринка 1924. Подличак - 1942. Ћуприја


163. Митровић Видов Душан 1923. Осијек - 1941. Лозница


164. Митровић Илијин Лазар 1884. Пржно - 1941. Пржно


165. Митровић Ивова Лепосава 1922. Св. Стефан - 1943. Бањица 


166. Митровић Ников Милан 1926. Челобрдо - 1943. Сутјеска


167. Митровић Радов Митар 1914. Пржно - 1942. Бугојно


168. Митровић Ивов Нико 1910. Св. Стефан - 1943. Бањица


169. Митровић Миланов Никола 1919. Чесминово - 1943. Њемачка


 170. Митровић Милов Радо 1914. Чесминово - 1941. Паштров. Гора


171. Митровић Ивов Ратко 1916. Св. Стефан - 1942. Бањица


172. Митровић Лазов Томо 1910 Челобрдо - 1943. Сутјеска


173. Миџор Томов Митар 1882. Буљарица - 1941. Лучице


174. Павловић Милов Душан 1922. Режевићи - 1942. Сарајево


175. Павловић Савов Ђуро 1908. Режевићи - 1941. Пљевља


176. Павловић Ђуров Иво 1912. Брда - 1942. Голија


177. Павловић Савов Јово 1915. Режевићи - 1945. Јадран. море


178. Павловић Илијин Крсто 1867. Брда - 1944. Брда


179. Павловић Видов Митар 1914. Цариград - 1942. Петровац


180. Перазић Савов Видо 1916. Режевићи - 1941. Лучице


181. Перазић Крстов Иво 1923. Режевићи - 1944. Краљево


182. Перазић Милов Јово 1920. Петровац - 1944. Македонија


183. Перазић Илијин Милан 1915. Режевићи - 1941. Пљевља


184. Перазић Милов Урош 1906. Режевићи - 1944. Зајечар


185. Перовић Перов Бошко 1919. Буљарица - 1944. Петровац


186. Перовић Ђуров Никола 1925. Буљарица - 1942. Петровац


187. Пљошта Богданов Ђуро 1904. Брајићи - 1942. Албанија


188. Поповић Ников Душан 1926. Карађорђево - 1944. Зрењанин


189. Поповић Ристов Душан 1927. Карађорђево - 1944. Елемир-Банат


190. Поповић Васов Јован-Зденко 1926. Карађорђево - 1944. Карађорђево


191. Поповић Перов Јован 1922. Брајићи - 1945. Бели Манастир


192. Поповић Ристов Јован-Јоко 1923. Брајићи - 1944. Зеленгора


193.  Поповић Савов Мирко 1916. Будва - 1945. Њемачка


194. Поповић Илијин Ристо 1922. САД - 1943. Витомирица


195. Поповић Ников Ристо 1924. Брајићи - 1945. Вировитица


196. Прентовић Бошков Блажо 1928. Карађорђево - 1944. Зрењанин


197. Прентовић Ђуров Блажо 1919. Брајићи - 1941. Будва


198. Прентовић Ђуров Вуко 1875. Брајићи - 1941. Брајићи


199. Прентовић Крстов Марко 1920. Брајићи - 1944. Италија


200. Прибиловић Ивов Бојо 1924. Крапина - 1945. Битољ


201. Радовић М. Анђуша 1895. Дробнићи - 1941. Дробнићи


202. Радовић Стевов Илија 1922. Дробнићи - 1944. Цетиње


203. Радовић Ников Крсто 1910. Дробнићи - 1941. Куфин


204. Радовић Бошков Љубо 1917. Дробнићи - 1941. Куфин


205. Радовић Андријин Стево 1922. Дробнићи - 1941. Куфин


206. Радоњић Андријин Душан 1921. Борети - 1942. Никшић


207. Радуловић Ивов Станко 1923. Марковићи - 1942. Лази


208. Рађеновић Стеванов Перо 1906. Пријевор - 1943. Фрушка Гора


209. Раичевић Ников Душан 1913. Буљарица - 1942. Новосеље


210. Раичковић Крстов Ђуро 1897. Брајићи - 1941. Банат


211. Раичковић Ђуров Крсто 1922. Брајићи - 1944.


212. Рајковић Ников Радосав 1921. Будва - 1943. Италија


213. Рајнхард Ивов Аристид-Тиди 1917. Будимпешта - 1943. Јадранско море


214. Рајнхард Ивов Отокар-Ото 1925. Будимпешта - 1944. Подр. Слатина


215. Рафаиловић Васов Крсто 1920. Рафаиловићи - 1941. Будва


216. Руцовић Јоков Никола-Нико 1909. Подострог - 1944. Босна


217. Санковић Андријина Јелена 1906. Тудоровићи - 1943. Тудоровићи


218. Санковић Марков Милан 1912. Тудоровићи - 1944. Бијело Поље


219. Санковић Митров Никола 1915. Тудоровићи - 1942. Подгорица


220. Санковић Митров Стево 1920. Тудоровићи - 1943. И. Херцеговина


221. Склендер Лукин Митар 1915. Дробнићи - 1941. Никшић


222. Срзентић Илијина Љубица 1909. Улцињ - 1941. Бањица


223. Срзентић Андријин Стево 1905. Брда - 1941. Пљевља


224. Срзентић Филипов Стево 1867. Будва - 1941. Брајићи


225. Станишић Јовов Душан 1924. Станишићи - 1944. Срем


226. Станишић Ђуров Илија 1902. Станишићи - 1942. Станишићи


227. Станишић Ников Јован-Јово 1923. Станишићи - 1944. Срем


228. Станишић Јовов Крсто 1922. Станишићи - 1944. Дрвар


229. Станишић Ников Крсто 1917. Станишићи - 1944. Срем


230. Станишић Ђурова Маре 1907. Станишићи - 1944. Станишићи


231. Станишић Јоков Марко 1906. Љуботињ - 1944. Дреница-Косово


232. Станишић Ников Марко 1907. Станишићи - 1942. Мојковац


233. Станишић Илијин Милош 1906. Станишићи - 1946. Станишићи


234. Станишић Крстов Нико 1924. Станишићи - 1945. Срем


235. Станишић Ђуров Петар-Перо 1920. Станишићи - 1941. Вакуф


236. Станишић Ђуров Филин 1904. Станишићи - 1944. Срем


237. Стојановић Митров Лука 1917. Брајићи - 1943. Ман. Морача


238. Стојановић Андријин Стојан 1911. САД - 1945. Банат


239. Суђић Крстов Иво 1891. Петровац - 1941. Цетиње


240. Суђић Милов Нико 1906. Петровац - 1941. Будва


241. Ћетковић Јовов Вељко 1927. Вирпазар - 1945. Пећ


242. Франета Марков Крсто 1916. Лапчићи - 1944. Барања


243. Франета Ивов Саво 1932. Лапчићи - 1944. Лапчићи


244. Франовић Лукин Милош 1907. Режевићи - 1943. Зеленгора


245. Франовић Ђуров Митар 1910. Режевићи - 1941. Пљевља


246. Чучка Ивов Борис 1925. Будва - 1944. Чакор


247. Чучук Симов Јован-Јово 1921. Чучуци - 1945. Цетиње


248. Чучук Шпиров Митар 1878. Чучуци - 1943. Чучуци


249. Чучук Митров Шпиро 1916. Чучуци - 1944. Ушће на Ибру


250. Шољага Лукин Андрија 1905. Калудерац - 1941. Лучице


251. Шољага Лукин Јово 1895. Калудерац - 1941. Лучице


252. Шољага-Тодорица Марија 1912. Буљарица - 1944. Врбањ


253. Шољага-Греговић Милица 1901. Новосеље - 1944. Куфин


254. Шољага Ђуров Шпиро 1884. Буљарица - 1941. Куфин


255. Шпадијер Марков Лазо 1893. Вирпазар - 1941. Брајићи


256. Шћепанчевић Перов Илија 1899. Брајићи - 1941. Зрењанин


257. Шумар Ивов Видо 1923. Гор. Побори - 1942. Паштровница


258. Шумар Симонов Иво 1873. Гор. Побори - 1942. Паштровница


259. Шумар Ников Рако 1886. Гор. Побори - 1942. Паштровница


260. Шумар Раков Саво 1924. Гор. Побори - 1942. Паштровница


Нема коментара:

Постави коментар